De sportsector kaart doormiddel van een glazen sporthuis het belang van sport in Nederland aan. De actie in Den Haag moet ervoor zorgen dat de sector weer de aandacht krijgt die het verdient. Hoewel de Tweede Kamerfractie van de VVD niet denkt dat ze de sportsector onderwaarderen, vindt NOC*NSF dat er bij het nieuwe kabinet te weinig aandacht en perspectief geboden wordt.

”Onze sector had al veel eerder als essentieel gezien moeten worden”, zegt woordvoerder van NOC*NSF Geert Slot. De organisatie vindt namelijk dat de sportsector heel belangrijk is voor de samenleving. ‘’Zeven miljoen volwassenen in Nederland sporten. Dan kun je er toch niet om heen dat sport een essentiële bezigheid is in ons leven.”

Geringe investeringen

‘’We vinden niet dat het regeerakkoord dat de coalitiepartijen hebben gepresenteerd genoeg is om ervoor te zorgen dat de professionalisering in de sport de volgende stap kan maken.” Volgens Slot kan de volgende stap niet worden gemaakt omdat de investeringen vanuit de overheid uitblijven. ”Als je kijkt naar de kabinetten van de afgelopen jaren zien we dat de sprong naar een hogere schaal structureel uitblijft. De investeringen zijn nu gewoon nog te gering.’’ Slot bedoelt hiermee dat er door meer geld uit te geven een beter sportklimaat kan worden gerealiseerd. “Daardoor krijg je uiteindelijk weer meer mensen aan het sporten.’’

Gebrek aan visie

Wel is Slot positief over de ambitie die het nieuwe kabinet toont. “Ze streven naar een gezonde generatie in 2040.’’ Die ambitie deelt het NOC*NSF ook. Toch is er meer nodig dan alleen ambitie. ”Een echte toekomstvisie zien we in het regeerakkoord nog niet terug. Er moeten echt nog plannen gemaakt worden om ervoor te zorgen dat die ambitie ook gehaald wordt.”

Optimisme

Toch is het volgens Slot heus niet alleen kommer en kwel. ‘’Vergeleken met andere landen doen we het in Nederland eigenlijk heel erg goed.” Het NOC*NSF zal zich nu focussen op de dingen die wel al bepaald zijn uit vorige kabinetten. ”In andere facetten van de sportsector is al wel geïnvesteerd. Daar kunnen wij nu verder aan werken.’’ Denk hierbij bijvoorbeeld aan de

Geen sprake van onderwaardering

De fractie van regeringspartij VVD voor de Tweede Kamer laat in een korte reactie weten dat het de sportsector zeker niet onderwaardeert. ”Sport is voor ons meer dan de belangrijkste bijzaak.” Ook kijkt de partij optimistisch naar de komende kabinetsperiode. ”Wij gaan ons vol inzetten om ervoor te zorgen dat de sportsector zich blijft ontwikkelen in Nederland.” Dit doet de VVD door zich hard te maken voor steun aan de sportorganisaties tijdens de coronacrisis. Ook zorgt het voor voldoende plekken om kunnen sporten. De partij wil namelijk, volgens het partijprogramma, de toegankelijkheid van sport vergroten. Beide voornemens zijn niet terug te lezen in het regeerakkoord.