Vanaf vandaag is de twijfeltelefoon ook in het Turks beschikbaar. Het is een van vele pogingen om anderstaligen te informeren over het coronavirus en vaccinaties. Maar waarom Turks? En welke talen zouden moeten volgen?