De gemeente Groningen hield woensdagavond 12 januari een spoeddebat over de kwestie rondom de gaswinning in de provincie. Daarnaast werden er ook twee moties aangenomen, om kritiek te uiten op het kabinet. De emoties liepen hoog op, nu het kabinet heeft besloten twee keer zoveel gas uit de grond te winnen dan gepland.

“Ontstemdheid, boosheid en ongeloof: dat en eerlijk gezegd, een heleboel krachttermen die ik in deze raad niet zal herhalen” , begint Mirjam Wijnja van Groenlinks haar betoog. “Het kabinet maakt afspraken, maar komt deze niet na.” Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat er meer gas uit Groningen nodig is dan vooraf gepland. Dat komt onder meer doordat Duitsland extra gas nodig heeft om in zijn energiebehoefte te voorzien.

Bron: NOS

Moties

Later op de avond werd de motie “Groningen zegt ‘Nee!’ door alle fracties unaniem aangenomen. Hiermee wil de raad druk uitoefenen op het kabinet om de extra gaswinning tegen te gaan. De tweede motie, om het stoppen van de  gaswinning wettelijk vast te leggen, werd ook aangenomen. Echter stemde de VVD als enige partij hier tegen.

“Het is om te janken dat wij een overheid hebben die blijkbaar een eigen agenda heeft” 

‘Algehele shitshow’

De economische belangen van politiek Den Haag staan voor die van de belangen van Groningers, zegt Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP. Hij verheft zijn stem en vervolgt: “Groningers hebben recht op een betrouwbare overheid. Ik word gewoon wéér boos! Het is om te janken dat wij een overheid hebben die blijkbaar een eigen agenda heeft.” 

Ook fractievoorzitter van D66, Tom Rustebiel, haalt hard uit. “We zien wederom ‘overheidsfalen van on-Nederlandse proporties’ , zoals oud-minister Wiebes het eerder noemde.” Julian Bushoff van de PvdA noemt het beleid van de overheid  rondom de gaswinning, op zijn beurt, een ‘algehele shitshow’. 

Fakkeltocht

Aankomende zaterdag gaan Groningers met fakkels de straat op om te protesteren tegen het gaswinningbeleid. Volgens Dijk is dit noodzakelijk. “Het enige wat helpt in Den Haag zijn harde demonstraties.”

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van De Stadspartij knikt instemmend, maar heeft er minder vertrouwen in dat de demonstratie het gewenste resultaat zal brengen. “Ik roep iedereen op om deel te nemen aan de fakkeltocht, maar ik betwijfel of het nut heeft. Wij mogen als gemeente toekijken, maar we hebben er niks over te zeggen.” 

Volgens PvdA is het duidelijk: “We moeten het kabinet duidelijk maken dat de gaswinning in Groningen onmogelijk is”, aldus Bushoff.