De rekening voor de toekomstige investeringen om klimaatverandering tegen te gaan komt bij de volgende generatie te liggen. Dat meldt het Centraal Plan Bureau (CPB) op basis van hun doorrekening van het coalitieakkoord. Het CPB berekent dat er minder werkgelegenheid gaat zijn dan dat het kabinet doet. Dat betekent dat er een lastenverhoging komt. Met andere woorden: de volgende generatie gaat betalen voor problemen die zij niet hebben veroorzaakt.

Onze generatie is geboren in een tijd dat de poolkappen smelten en dat er meer bosbranden zijn. Generatie-X heeft niet op tijd ingegrepen en daar ondervindt Generatie-Z de gevolgen van.

Gijs Toussaint is bestuurslid van de Jonge Democraten. Dat is de Politieke Jongeren Organisatie van coalitiepartij D66. Toussaint is als jonge politicus erg bezorgd om het klimaat maar zijn moederpartij is verantwoordelijk voor het beleid.  “Het rapport van het CPB heeft natuurlijk een enge titel omdat de rekening bij jongeren komt. Maar als die investeringen niet worden gedaan dan komt de rekening ook bij ons te liggen.” De JD’er legt uit dat hij het belangrijk vindt dat er voorzichtig met geld wordt omgegaan.  Wel denkt hij dat het goed gaat komen met Sigrid Kaag als nieuwe minister van financiën.

Een andere kijk:

Xenia Minnaert is voorzitter van PJO Pink!, wiens moederpartij de Partij voor de Dieren is. Zij is niet verbaasd over de doorrekeningen. “Dit roepen wij al heel lang. Het nieuws vervelend noemen is natuurlijk licht uitgedrukt. We zijn al lang bezig met klimaatrechtvaardigheid en we krijgen nu wel gewoon gelijk dat wij gaan betalen.”

Minnaert legt uit dat we naar een groter plaatje moeten kijken bij het klimaatbeleid. “Als de bijen uitsterven dan heeft dat effect op iedereen. De focus zou nu moeten uitgaan naar mensen die al slachtoffer zijn van klimaatverandering zoals arme landen wiens economie om landbouw draait.”

Vertrouwen in de toekomst

Het CPB maakt in hun doorrekening een verschil tussen incidentele en structurele uitgaven. Een incidentele uitgave is bijvoorbeeld het terugbetalen van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dit hoeft als het goed is maar één keer te gebeuren. Structurele uitgaven, zoals investeren in klimaat, hebben een effect op het verhogen van de staatsschuld. Zo schuift het kabinet dus problemen door naar de toekomstige generaties.

Toussaint heeft er vertrouwen in. “Als het om klimaatbeleid gaat dan hebben we gezond vertrouwen. Rob Jetten is oud-voorzitter van de JD en wordt minister. We gaan de regering en het klimaatbeleid goed in de gaten houden en we trekken ook zeker aan de bel als dat nodig is.”

Minnaert is licht hoopvol over de klimaatplannen, wel denkt ze dat het niet genoeg is. Als boodschap voor minister Jetten zegt ze: “Hij durft daadwerkelijk iets te betekenen en ik hoop ook echt dat hij er hard tegen in gaat.” Zelf gaat ze niet aan de zijlijn staan. De jonge politica vertelt dat ze bij Pink! nog genoeg klimaatactie gaan voeren.