Bedrijven zijn geobsedeerd met hun duurzaamheidsstrategie, vindt Terry Smith, aandeelhouder van Unilever. Bedrijven horen zich te focussen op hun bedrijfsvoering. Wim Maas, docent economie en management aan de Tilburg University, is het hier mee eens. 

Op 13 januari uitte Smith in een brief kritiek op het grote bedrijf. Volgens hem is Unilever ‘de kluts kwijt’. Unilever wilde de Nieuwsredactie.fhj hier niet over te woord staan.  

 “ Voor wie bestaat het bedrijf? Voor de aandeelhouders, of voor de maatschappij? “

Volgens Maas is het belangrijk om de belangen van de aandeelhouder te behartigen. “Een vooraanstaand belang is financiële winstgevendheid. Echter kunnen sommige aandeelhouders Environmental, Social, and Governance (ESG)-prestaties waarderen.” Maas doelt op de aandeelhouders die juist willen investeren in duurzame strategieën. 

Zo vond 30% van de Shell- aandeelhouders dat de oliemaatschappij te weinig deed om te vergroenen en steunden zij een motie waarin Shell werd opgeroepen hier sneller in te zijn. 

Opstappen

Een voorbeeld van een bedrijf waar aandeelhouders zich terugtrokken, is Danone. Grote investeerders van het Frans voedingsmiddelenbedrijf hadden kritiek op de groene ambitie van de Danone- topman, Emmanuel Faber. Volgens hen liep het bedrijf geld mis. Dit resulteerde in Faber´s opstappen. 

“Hier zie je dat aandeelhouders er genoeg van krijgen wanneer het management te ver doorschiet in hun duurzaamheidsbeleid”, vertelt Maas. “Dat is terecht, mijns inziens.”

“Een bedrijf dat niet duurzaam is, is een absolute no-go voor mij”

Druk vanuit consument

Volgens Danielle Brouwer, woordvoerder van de afdeling klimaat en duurzaamheid bij Rabobank, is er enorme druk om als bedrijf of bank te vergroenen. “De consument is hier bewuster mee bezig.” 

Courteney Lengton, studente (25)  aan de pre – master Economic and Consumer Psychology, beaamt dit.  “Ik denk bewust na over mijn keuze. Als een bedrijf niet duurzaam is, maar ik geen gebruik van hun diensten of producten. Een absolute no-go voor mij.”

Duurzame bedrijven door Nudrat Tahir.

Toezicht 

Ook staan de banken onder streng toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) en wordt hen regelmatig gevraagd hoe zij de klimaatdoelen gaan behalen. Volgens Brouwer is het een goede zaak, want ‘verduurzamen is niet alleen goed voor het milieu; het kan ook lonen voor bedrijven’. 

“Klimaatverandering aanpakken is een noodzaak, maar ook een enorme kans voor de economie. Als je als boer investeert in zonnepanelen, scheelt dat ook in de energierekening. Twee vliegen in één klap, dus”. Of het vergroenen de bedrijfsvoering in de weg zit, is volgens haar niet het geval: “Duurzaamheid zit inmiddels geworteld in de organisatie, het is een deel van ons”, aldus Brouwer. 

Ethische kwestie

De kans dat de duurzaamheidsobsessie van een bedrijf schadelijk kan zijn, is klein volgens Maas. “Als Unilever discretionair spendeert op ESG en de concurrent niet, dan is dit schadelijk voor de concurrentiepositie van het bedrijf. Dit had bijvoorbeeld ook aan dividend uitgegeven kunnen worden. Als een bedrijf failliet gaat is het personeel ook de dupe.” 

Zó snel gaan die veranderingen echter niet, volgens Maas. “De kans op reputatieschade lijkt me onwaarschijnlijk in deze casus, algemene economie al helemaal.” 

Maar de echte vraag, is volgens Maas, ethisch van aard. “Als bedrijf moet je je afvragen: voor wie sta ik; voor de aandeelhouders of voor de maatschappij?”

Kortom; een concreet antwoord is er niet.