De Onderwijsinspectie eist dat scholen veel scherper worden op seksueel misbruik. De inspectie vraagt hier aandacht voor nadat deze zelf cijfers over het onderwerp publiceerde. Maar volgens een woordvoer moet de focus niet bij de kinderen zelf liggen.  

 Door de lockdown waren scholen tijdelijk dicht. Toch kwamen er vorig schooljaar bijna net zoveel misbruikmeldingen binnen als in het coronavrije schooljaar van 2018/2019. Toen kreeg de inspectie 59 misbruikmeldingen binnen, in het vorige schooljaar 2020/2021 waren dat er 50. Daan Jansen, woordvoerder van de Onderwijsinspectie benadrukt dat scholen verantwoordelijk zijn om actie te ondernemen. “Als het schoolbestuur een redelijk vermoeden van misbruik heeft, hebben zij een wettelijke verplichting om dit te melden”, zegt Jansen. Waarom het aantal misbruiken nauwelijks is afgenomen in een schooljaar waar aanzienlijk minder fysieke lesdagen waren, is volgens de inspectie niet duidelijk. “We hebben daar geen onderzoek naar gedaan”, laat de woordvoerder weten. 

 Voorkomen 

“Het gaat vaak om het herkennen van signalen”, vertelt Stan Termeer, woordvoerder van de VO-raad, een organisatie die zich inzet voor het behartigen van belangen van het voortgezet onderwijs. De raad houdt zich ook bezig met sociale veiligheid op scholen en heeft daarvoor verschillende leidraden gemaakt.  

Net zoals het misbruik, zijn die signalen vaak erg subtiel: “Het begint met een hand die een leraar op een leerling legt, als daar niet op gereageerd wordt dan kan het van kwaad tot erger gaan”, zegt Termeer.  

Dat seksueel misbruik serieus genomen moet worden, staat volgens zowel de VO-raad als de Onderwijsinspectie buiten kijf. Beide leggen de verantwoordelijk grotendeels bij de scholen. “In algemene zin is een van de kerndoelen van scholen voorlichting op het onderwerp ‘seksualiteit’. De school kan weerbaarheid op dat vlak beter toelichten”, legt Jansen uit. De schoolleiding moet het onderwerp ook bespreekbaar maken, zegt Termeer. “Die taak is voor de schoolleiding. Praat daar als docenten dan met leerlingen en ouders over”, aldus de woordvoerder. 

 Referenties 

Het checken van de docenten die je in dienst neemt en hierbij de nodige referenties bekijken, is volgens Jansen ook van belang. In het onderwijs heb je nou eenmaal te maken met een autoriteit verschil tussen leerling en docent. een ‘afhankelijke relatie’ zoals Termeer deze beschrijft. “Zorg dat leerlingen met hun verhaal terecht kunnen bij vertrouwenspersonen. De school is hier verantwoordelijk voor.”