Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd. Hierin wordt gesteld dat de gestegen gruwelijkheid in liquidaties in ons kikkerland niet alleen te wijten is aan de onkunde van de schutters, maar voornamelijk aan de instructies van de opdrachtgever. Criminoloog Yarin Eski is het hier niet mee eens: “Ik denk niet dat het persé de bedoeling is van opdrachtgevers om burgers en omstanders te choqueren, wel zal dit voor hen een gewenste ‘bijvangst’ zijn’’.

In het rapport wordt beschreven dat de slordigheid van de liquidaties te maken heeft met een aantal factoren. Zo wordt er een strenge taakverdeling gehanteerd door de opdrachtgever, de uiteindelijke schutter is doorgaans niet de spotter en zo wordt elke taak binnen de liquidatie onderverdeeld. Ook de toename in het gebruik van tracers, gps-bakens en PGP-telefoons is hier debet aan. Door het gebruik van technologie blijven de spotters en opdrachtgevers op afstand, waardoor fouten en vergissingen snel gemaakt worden.

Kansarme jongeren

Dat liquidaties grof en slordig verlopen, is inmiddels wel bekend.  Waar vroeger nog een ‘professional’ werd ingehuurd voor een hoog bedrag, wordt hedendaags doorgaans gebruik gemaakt van kansarme jongeren die nog onderaan de ladder van de misdaad staan. Ook de wapens die gebruikt worden zijn niet meer van de hoogste kwaliteit. Zo werden de kogels die Peter R. de Vries afgelopen zomer van het leven beroofde afgevuurd uit een omgebouwd alarmpistool. De echte reden voor de liquidaties op Derk van Wiersum en Peter R. de Vries ligt dan ook meer bij het ontregelen van het rechtsproces en het extra belasten van de recherchediensten Aldus Eski.

Eski stelt dat Nederland de eerste originele narcostaat is, iets wat we volgens hem aan ons klassieke poldermodel te danken hebben. “Doordat we in de jaren zeventig drugs hebben getolereerd en niet gelegaliseerd hebben we een gigantisch vacuüm gecreëerd, waar de georganiseerde misdaad ‘startups’ zich snel konden ontwikkelen tot de inmiddels grote spelers op de internationale drugsmarkt.’’