In de tafeltennissport is er niet te spreken van een toename in jeugdleden, eerder van een vergrijzing onder de sporters. De Nationale Tafeltennisbond (NTTB) ziet het de afgelopen jaren gebeuren, maar beseft ook dat ze ijzer niet met handen kunnen breken, vertelt Marthijn van der Wal, hoofd sportparticipatie NTTB.

Uit het laatste onderzoek over tafeltennisleden van Mulier Instituut bleek dat in 2015 drie kwart van de NTTB-leden ‘senior’ was. 76 Procent van de leden is in 2015 18 jaar of ouder, in 1984 was dat twee derde (67%). In 1986 speelden 49.500 personen georganiseerd tafeltennis, in 2015 is dit afgenomen tot 28.400 personen.

Nu, 5 jaar verder, zijn er weinig grote veranderingen ten opzichte van destijds en valt er nog steeds te spreken over een vergrijzing. “Ons ledenbestand is vrij stabiel gebleven. Alleen de Coronacrisis heeft ons wel een ‘tikje’ bezorgt. Rond de zomer van 2021 is het jeugdledenaantal in de leeftijdscategorie tot-12 jaar in twee jaar tijd fors gedaald (bijna gehalveerd) en zagen we een grotere uitstroom bij de volwassene in de categorie 26-55 jaar. Op de veranderingen na in het coronatijdperk zijn er echter geen grote verschuivingen.”, aldus Van der Wal.

De NTTB geeft aan te beseffen dat het doorbreken van trends nu eenmaal tijd kost. “Corona werkt niet mee. In 2019 hebben we jarenlange ledendalen een halt weten toe te roepen én zelfs een kleine plus gezien. Nu hebben we al twee jaar te maken met een pandemie, waarbij ook de binnensport nog eens extra hard wordt geraakt. Momenteel zijn we al heel tevreden dat wij 2021 hebben afgesloten op het niveau waarmee we dat jaar ook van start gingen.”, aldus het hoofd sportparticipatie.