Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit wil af van de chemische bestrijdingsmiddelen die de boeren gebruiken voor hun gewassen. Ze willen dat de landbouwsector meer duurzame en biologische middelen gaan gebruiken voor hun gewassen. Boer Stinus Janssen (77) heeft een eigen aardappelkwekerij en hij vindt dat de boeren steeds meer beperkt worden door de overheid.

Van 2016 tot en met 2020 is in Nederland het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 11% afgenomen, laat het CBS weten. Janssen is hier heel verbaast over. “Het percentage gif is zodanig sterk afgenomen dat wij, als boeren, veel meer moeten spuiten om hetzelfde resultaat te behalen. De afname is dus heel apart.”
Janssen geeft aan dat hij niet veilig producten kan leveren zonder bestrijdingsmiddelen te gebruiken: ”De overheid is er echt mee bezig om het leven van een boer onmogelijk te maken.” “Steeds meer middelen worden afgekeurd en het percentage gif neemt alsmaar af. De goed werkende middelen worden niet meer verkocht en de bereikbare middelen die nauwelijks werken, zijn onbetaalbaar.”

Biologische beschermingsmiddelen
Volgens Janssen wil het ministerie meer biologische beschermingsmiddelen gaan gebruiken omdat dat beter voor de consument is. Dat is echt pure onzin, laat Janssen weten: ‘In de biologische middelen zit evenveel gif als dat er in de chemische flessen zit. We moeten onze gewassen beschermen en dit doen we al jarenlang met gif, omdat dit helpt. Voor de gewassen maakt het nauwelijks een verschil of wij middelen gebruiken.

“Bestrijdingsmiddelen hebben altijd invloed op het gewas, maar in verhouding vrij weinig omdat we het al jaren gebruiken.”

Biologische middelen zijn dus volgens Stinus niet de oplossing. “Je beschermt je plant niet met een of ander biologisch spul, maar met gif. Laten we nou de bestrijdingsmiddelen betaalbaar maken voor de boeren, zodat wij onze gewassen kunnen beschermen en gezond eten aan de consument kunnen leveren.”