Stichting Natuur en Milieu is een campagne begonnen om Nederland gasvrij te krijgen. In een serie online video’s gaat Eddy Zoëy bij bekende mensen op bezoek om te kijken hoe aardgasvrij zij leven. Gedragsonderzoeker Aranka Sinnema vertelt hoe effectief zo’n campagne is in het betrekken van burgers in de energietransactie.

Een actie als die van Natuur en Milieu kan alleen effectief zijn als het de juiste mensen bereikt volgens Aranka Sinnema. “Dat Natuur en Milieu zo’n campagne organiseert is heel goed”, vertelt Sinnema. “Maar de video’s staan op de website van Natuur en Milieu en die worden niet gezien door mensen die nog niet na hebben gedacht over energietransitie. Dat zijn juist de mensen die je wilt bereiken met dit soort campagne. Deze campagne koppelen aan een televisieserie zou heel veel doen voor het bereik en de effectivitieit.”

Gasvrije Nederland
De campagne van Natuur en Milieu bestaat uit een achtdelige videoserie waarin presentator Eddy Zoëy je meeneemt naar de huizen van BN’ers als Froukje de Both, Eva Cleven en Patrick Martens. Dit om te kijken hoeveel aardgas zij in hun dagelijks leven gebruiken. Stichting Natuur en Milieu wil met deze nieuwe campagne mensen bewust maken van hoeveel aardgas een gemiddeld huishouden gebruikt. Het doel van de campagne is meer mensen betrekken in de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.