Er zijn momenteel 46.000 vacatures in de technische sector, dat meldt het UWV in haar derde kwartaalrapport van 2021. Dit is een nieuw record aan vacatures voor technische beroepen. Bij het ROVC bieden ze technische opleidingen aan. Hier wordt de focus gelegd op omscholing; een mogelijke oplossing om die vele vacatures terug te dringen.   

”Naar dat doel moeten we zeker toewerken”, zegt Marianne Mans, marketeer bij ROVC Technische Opleidingen. ‘’Het UWV heeft in kaart gebracht welke technische beroepen van belang zijn voor het klimaatakkoord, denk aan een isolatiemonteur, een zonnepanelenmonteur of een koelmonteur. Deze vacatures zijn nu erg nodig om die klimaatdoelstellingen te behalen.’’ Om de CO2 uitstoot te verminderen moeten er bijvoorbeeld ruim zeven miljoen huizen en een miljoen gebouwen beter geïsoleerd worden. Deze moeten op duurzame warmte-en energiebronnen worden aangesloten. Er zullen de komende tijd bovenop de bovenstaande vacatures dus extra arbeidskrachten nodig zijn.   

Hoe gaan we dit oplossen?   

Door omscholing kan dit probleem opgelost worden. En omscholen gebeurt steeds vaker. ”We moeten efficiënter en daadkrachtiger functioneren in de technieksector’’, zegt Mans. Op Techniekopleidingen.nl is er een lijst van technische opleidingen te vinden. De site is opgericht door het ROVC. Mans ziet veel mogelijkheden in het omscholen. ”Zo kunnen we een warmtepompmonteur makkelijk laten omscholen in een ventilatiemonteur en andersom.” Handig voor in de toekomst dus.   

Wie gaat die zonneboiler aanleggen?    

Die vacatures moeten snel worden ingevuld vindt Mans. Huizen worden verduurzaamd en aangepast op energiegebruik; maar wie moet dit allemaal gaan doen? Precies, die nu nog 46.000 lege vacatures. Het verduurzamen van al deze woningen is een hele klus en uit onderzoek van het ROVC blijkt dat 80% van de bedrijven verwacht de komende vijf jaar met onvoldoende personeel te zitten. Een oplossing moet, naast omscholing, gezocht worden in het onderwijs. Onder andere het minder aantrekkelijke imago van de technische branche. Er stromen te weinig jongeren in en er treedt vergrijzing op. Dat is terug te zien in de cijfers: slechts acht procent van de technici is jonger dan dertig jaar