Afvallen, beter slapen én geld besparen. Volgens de Dry January-campagne van IkPas zijn dat de gevolgen van een maand geen alcohol drinken. Zes hogescholen in Nederland doen mee aan deze campagne die ervoor moeten zorgen dat veel studenten hun biertje inruilen voor een colaatje.

Waarom meedoen?

Hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Reinhout Wiers spoort iedere student aan om mee te doen met Dry January. “Door tijdelijk geen alcohol te drinken, merk je pas welke rol alcohol in je leven speelt.” Hij vult aan dat mensen die een maand geen alcohol drinken zich bewuster worden van hun drankgebruik en zelfs een halfjaar later minder drinken dan mensen die niet meedoen of vroegtijdig stoppen met de actie. “Jongeren worden zich bewust van de positieve gevolgen van geen alcohol drinken zoals beter slapen, je fitter voelen en goed in je vel zitten.”

Volgens Reinhout doen de meeste jongeren aan ‘bingedrinken’. “Vooral studenten drinken meestal niet elke dag, maar wanneer ze drinken, drinken ze veel. Dit is elke keer een aanslag op je lever en andere organen. Met Dry January krijgen deze organen even rust.”

Hij vult aan dat alcohol een indirecte oorzaak is voor meer dan 50% van alle ongelukken. “Iemand kan te veel gedronken hebben en een ongeluk veroorzaken en als er structureel mensen een maand niet drinken kunnen er wellicht ongelukken voorkomen worden.”

Geen alcohol drinken is ook wennen voor je omgeving. Volgens IkPas kan 64% na afloop van de pauzeperiode beter ‘nee’ zeggen tegen alcohol. Ook heeft 43.5% van de deelnemers het gevoel gewoontes te doorbreken en 32% van de deelnemers beweert gewicht te zijn verloren na de actie.

Nadelen

Verslavingsdeskundige Peggy-Sue Figueira is persoonlijk geen fan van het concept van Dry January. Alhoewel jongeren meer bewust worden van hun alcoholgebruik is ze bang dat ze uiteindelijk niet stil staan bij waarom ze meedoen. “Hoeveel nut heeft het om een maand niet te drinken en dat vervolgens te vieren met shotjes op 1 februari?” Ze suggereert dat de actie op zichzelf een goed initiatief is maar dat er meer informatie moet komen als jongeren echt een alcoholprobleem hebben. Ook is het volgens haar niet verstandig vanuit een medisch oogpunt. “Als je een zware drinker bent is het nooit gezond om abrupt te stoppen omdat je bijvoorbeeld een epileptische aanval kunt krijgen.” Haar advies is om niet alleen op januari, maar altijd op je drankgebruik te letten. “Daar bereik je het meest mee”.

Geen succes

Nog geen 30 studenten, van de 205.000, hadden zich aangemeld voor de campagne van IkPas. De voorzitter van de Centrale Studentenraad hoopte dat minimaal duizend studenten zich zouden aanmelden voor de actie. Campagneleider Martijn Planken legt de oorzaak daarvan deels bij de corona-lockdown. “Er waren plannen om een grootschalige campagne op te zetten op onder andere de campus van de Universiteit van Amsterdam. Ook online waren de mogelijkheden beperkt. De vraag was dus of de boodschap over zou komen.” Toch geeft Martijn toe dat het opzetten van een succesvolle actie tijd kost. “We willen er een traditie van maken, dan moet je ergens beginnen.”

Wat vinden studenten zelf?

Is Dry January noodzakelijker in tijden van corona?