Het conflict in Oekraïne heeft ook invloed op de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zien sommige partijen bepaalde thema’s als extra belangrijk. Anderen kiezen er bewust voor de oorlog niet te betrekken in de campagne.

Door: Eva Scheffer, Ties Bodde,  Beau Woerts en Tijn Marinussen

Oorlog en campagne
Op sociale media halen verschillende politieke partijen aan dat bepaalde thema’s actueler zijn dan ooit. Door de Tilburgse PvdA wordt op Twitter de afhankelijkheid van het Russische gas aangehaald. De afdeling van GroenLinks schenkt via het medium aandacht aan de daarmee gemoeide energiearmoede.

VVD Tilburg deelt via Twitter schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het bieden van hulp aan vluchtelingen. En ook de lokale SP plaatst een bericht met gelijke strekking: ‘vluchtelingen zijn welkom in Tilburg!’ Landelijk reageert de FvD ook op een bericht van RTL waarin Rutte in gaat op de verwachte toestroom aan Oekraïense vluchtelingen.

Wel of niet?
De SP-fractie van Den Bosch kiest er echter voor het conflict zo min mogelijk te betrekken in hun uitingen. “Je moet hier wel mee uitkijken”, zegt fractieleider Bram Roovers. “Wij maken bijvoorbeeld een groot punt van energiearmoede en de oorlog heeft daar natuurlijk grote invloed op. Ik heb persoonlijk de keuze gemaakt niet de verbinding te leggen met Oekraïne. Dat vind ik niet netjes. Anders wek je de indruk dat je de oorlog gebruikt om je punt maken. We blijven wel bij ons standpunt over energiearmoede, dus dat zetten we door. Maar we noemen daarin de oorlog niet.”

Ook het thema ‘vluchtelingenopvang’ raakt aan de kwestie, ziet Roovers “Er zijn in Den Bosch al wat asielaanvragen binnengekomen van Oekraïense vluchtelingen. Mogelijk dat andere partijen hier wel wat moeite mee hebben, maar ook hier blijft de SP bij het standpunt dat wij vluchtelingen opvang moeten bieden.”

Radiodebat
Tijdens het NOS-radiodebat stond ook de situatie in Oekraïne centraal. Jesse Klaver van GroenLinks legde de link tussen de gemeentepolitiek en het conflict door aan te halen dat gemeentes een rol vervullen in vluchtelingenopvang. Ook het al dan niet extra investeren in defensie was onderwerp van gesprek. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte en VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans spraken uit dat zij hopen dat deze situatie ertoe leidt dat mensen inzien dat democratie niet vanzelfsprekend is en zij zich daardoor gemotiveerd voelen om te gaan stemmen.