De week van het geld is op maandag 28 maart van start gegaan. Gedurende de week leren kinderen en jongeren hoe ze om moeten gaan met geld. Eén van de belangrijkste factoren waarom jongeren stoppen met sporten is het kostenplaatje. Dat blijkt uit een ouder onderzoek van ‘Keep Youngster Involved’. Dit probleem speelt echter nog steeds.

Jannes Liebers (20) is één van die jongere die vanwege de kosten niet kan sporten. “Ik werk fulltime in de horeca en daar worden veel jongeren zoals ik onderbetaald. Ik heb dus weinig inkomen, maar wel veel vaste lasten zoals huur, zorgverzekering en een telefoonabonnement. Sporten is al snel €20 tot €30 per maand en dat wordt mij dan te duur”, vertelt Liebers. De twintiger vindt het jammer dat hij nu niet financieel in staat is om te sporten. “Het zou voor mij een win-win-situatie zijn. Ik denk dat ik veel emoties kwijt kan in het sporten en daardoor gezonder ga leven.”

Het belang van sporten

“Het is ontzettend belangrijk om te sporten. Mensen zijn gemaakt om te bewegen”, benadrukt sportpsycholoog Manuel van de Wal. Sporten kan op drie vlakken een positieve invloed hebben. “Tegenwoordig wordt er steeds meer zittend gewerkt, is dan een goede manier om fysiek gezond te blijven. Mentaal gezien kan het stress verminderen en het zelfvertrouwen laten toenemen. Op het sociale vlak kan sporten een manier zijn om bepaalde vaardigheden te vergroten, zoals leren communiceren, samenwerken en plezier maken.” De sportpsycholoog is van mening dat sporten voor iedereen toegankelijk moet zijn. “Sporten is onmisbaar. Je hebt het nodig om gezond te blijven, zowel fysiek als mentaal.”

Aanpak

Zodra een ouder diens kind(eren) in de gemeente Eindhoven aanmeldt bij een sportclub en aangeeft de kosten vanwege financiële redenen niet in één keer te kunnen betalen, neemt de desbetreffende sportclub contact op met Stichting Leergeld Eindhoven. Joke Berkers, Coördinator van de lokale stichting: “Bij iedere sportclub in Eindhoven ligt een flyer van ons.” Het afgelopen jaar hielp Stichting Leergeld Eindhoven zo’n 3000 kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen en/of schulden aan een sport.

Na elke nieuwe aanmelding volgt eerst een huisbezoek. Er wordt dan gekeken naar de gezinssituatie en welke kosten er allemaal bij komen kijken. “Stel iemand wil naar voetbal, maar heeft geen fiets om naar de training te gaan, dan kopen wij ook een fiets voor diegene”, aldus Berkers. Sporten moet volgens de stichting voor iedereen toegankelijk zijn. Haar vier voornaamste redenen daarvoor zijn:

  • Kinderen/jongeren moeten mee kunnen gaan met hun leeftijdsgenoten
  • Bij een sportclub maak je ook kennis met andere culturen
  • Je leert veel van het bezig zijn in groepsverband
  • Gezinnen met een laag inkomen hebben minder financiële mogelijkheden voor een gezonde levensstijl

De gemeente Eindhoven en donaties financieren de lokale tak van de nationale stichting. De Eindhovense stichting maakt het bedrag rechtstreeks over naar de sportclub.