Donderdagavond stapavond. In Tilburg is de Korte Heuvel dé plek waar studenten heen gaan om een biertje te drinken en te dansen. Maar er zijn steeds meer geluiden te horen van jongeren die om vreemde redenen de kroegen niet binnenkomen. Wanneer spreek je van discriminatie, en hoe komt dat voor in het Tilburgse nachtleven?

Gerard Engbers en Emma van Kampen

 
De ene keer wel, de andere keer niet.  Verschillende jonge mannen komen in Tilburg vaak de kroeg niet binnen, omdat ze een tasje mee hebben. Vrouwen komen meestal wél met tasje binnen. Ook ondervinden jongeren dat het beleid soms verschilt per beveiliger.

Het lijkt een bekender fenomeen te zijn: bij rondvragen blijkt dat meerdere Tilburgers soms problemen hebben met toelating in uitgaansgelegenheden. De redenen zijn vaak vaag en sommige jongeren hebben het idee dat de genoemde redenen een excuus zijn om iemand niet binnen te laten. In de video vertellen Tilburgers Noelle en Kamiel hierover.  

‘Discriminatie is vaak een grijs gebied’ 

De vraag is natuurlijk of er van discriminatie te spreken is bij de genoemde weigeringen. “Het is vaak een grijs gebied”, zegt Dave Bekkering van discriminatiemeldpunt Radar. Toch kan hij over een paar voorgelegde casussen wel iets zeggen.  

Als het gaat om het ‘tasjesconflict’, waarbij mannen dus geen tasje zouden mogen meenemen en vrouwen wel, zou het goed kunnen dat er sprake is van verboden discriminatie. “Om daarvan te spreken, moet er bij toegang tot een horecagelegenheid aantoonbaar onderscheid worden gemaakt tussen mannen en vrouwen. De casus van de man met een tasje die vanwege dat tasje niet binnengelaten wordt is een heel specifiek geval, en zou goed onderzocht moeten worden. Maar het kan zeker discriminatie op grond van geslacht zijn.” Ook aantoonbare weigering van toegang vanwege etniciteit is verboden discriminatie, net als het weigeren op basis van seksualiteit.

We ontvangen relatief weinig meldingen van discriminatie in het Tilburgse nachtleven. Wel kunnen we ervan uitgaan dat het bestaat.”

Onderscheid maken op grond van kleding(stijl) is daarentegen niet in strijd met het discriminatieverbod, zegt Bekkering. “Het gebeurt regelmatig dat horecagelegenheden mensen de toegang weigeren wegens het dragen van kleding die voor die horecagelegenheid niet passend wordt gevonden. Maar als antidiscriminatiebureau letten wij er bij meldingen van discriminatie aan de deur altijd op of dat argument wel op de juiste manier is gebruikt en geen excuus was om iemand te weigeren om andere redenen.” Een kanttekening is er wel: als kleding direct te relateren is aan afkomst, dan zou er mogelijk wél sprake van discriminatie kunnen zijn. Bekkering: “Dat geldt bijvoorbeeld ook voor haardracht: als iemand met rastaharen wordt geweigerd vanwege die rastahaardracht, kan sprake zijn van discriminatie op grond van herkomst.” 

Radar zegt geen goed zicht te hebben op de grootte van het discriminatieprobleem in het Tilburgse nachtleven. Bekkering: “We ontvangen relatief weinig meldingen van discriminatie in het Tilburgse nachtleven. Wel kunnen we ervan uitgaan dat het bestaat.”

Het deurbeleid

Wat zijn nou precies de toegangsregels bij de kroegen aan de Korte Heuvel? Aan de horecagelegenheden is gevraagd wie er bij hen welkom is. In onderstaande infographic staat op een rijtje wat de verschillende cafés hierover zeggen. Sommige cafés waren meerdere keren niet bereikbaar. 

Om nog eens te testen hoe het zit met het deurbeleid, zijn een mannelijk en vrouwelijk redactielid nog eens naar de Korte Heuvel gegaan. Beiden hadden een tasje mee. Het plan was simpel: proberen om bij kroeg binnen te komen waar het mannelijke redactielid eerder is geweigerd. Tevens wordt deze kroeg het vaakst genoemd onder studenten als wordt gevraagd welke kroeg streng is aan de deur.  

De beveiliging van de Korte Heuvel

Het blijkt dus echt een veelvoorkomend verschijnsel: mannen geen tasjes. Dit vraagt om uitleg. Intelligent Security is het bedrijf dat de beveiliging bij de kroegen op de Korte Heuvel en andere plekken in Tilburg verzorgt. Horecamanager Edwin Meeuwis van Intelligent Security vertelt dat het allemaal draait om het creëren van een gezellige en aangename sfeer in de uitgaansgelegenheden. “Het uitgangspunt is dat de dames zich op hun gemak moeten voelen, want voor elke 10 dames staan er 50 heren binnen. We zijn dus ‘zuinig’ op de dames en willen dat zij zich goed voelen.” Meeuwis legt uit dat het om de uitstraling van de tasjes gaat, niet om de inhoud. “Wanneer er mensen met petjes, heuptasjes en sportjasjes binnen zijn, creëert dat toch een rommelige sfeer. En daar gaat de gezelligheid op achteruit.” 

Volgens Meeuwis is discriminatie een gevoelig punt. Als voorbeeld noemt hij de doelgroep Marokkaanse jongeren. “Wanneer er iemand uit die doelgroep is die gezellig meedoet en lekker studentikoos is, vormt dat geen probleem. Maar als er iemand aankomt met een bomberjack, bontkraag en een Louis Vuitton tasje, geeft dat toch een bepaalde uitstraling af die niet wenselijk is.” Overigens geldt dit niet alleen voor Marokkaanse jongeren, zegt Meeuwis. “Ook als er een Nederlander aankomt met zo’n uiterlijk, weigeren we. Dan zeggen we dat ze niet bij binnen de doelgroep passen.”

‘Het roept associaties met criminaliteit op’

Een ander voorbeeld is tatoeages. Meeuwis: “Vroeger had maar een enkeling die. Nu is het een trend: bijna iedereen loopt met tatoeages rond en het is sociaal geaccepteerd. We hebben er lang op moeten hameren bij horeca-eigenaren dat die gewoon binnen moeten worden gelaten, en dat doen we nu ook.” Volgens Meeuwis wordt wel een grens getrokken bij gezichtstatoeages. “Dat roept toch associaties met criminaliteit en motorclubs op. Die laten we niet binnen. En er zitten mensen tussen die heel netjes en aardig zijn, maar ik kan niet aan een ‘verkeerde’ met gezichtstattoos uitleggen dat iemand anders wél is binnengelaten. Dus daarin moeten we een grens trekken.” 

Het draait er dus om dat er een fijne sfeer voor iedereen is in een kroeg. “Het gaat erom om een homogene groep te creëren van mensen die je binnen wil hebben, waardoor je een gezellige avond kunt maken zonder te veel wrijving en escalatie. En daardoor genereer je een hoog rendement. Want uiteindelijk moet de tent gewoon betaald worden.” 

*Er is contact gezocht met verschillende horecagelegenheden. Sommigen wensten geen reactie te geven als medewerking aan deze productie. Tot recent is er nog geen reactie.

Discriminatiemeldpunt
Als je zelf te maken hebt met discriminatie dan kan je een melding doen. Dit kan bij radar.nl