De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn achter de rug, een periode waarin de beoogde komst van een windmolenpark in gemeente Doetinchem veel aandacht kreeg. Het vraagstuk speelt al langere tijd en zorgt voor verdeeldheid onder de bewoners.

Door: Carlijn Pierens & Beau Woerts

Het gaat om een beoogd windmolenpark bij Landgoed Keppel in de Achterhoek. Het plan is momenteel om vier of vijf windturbines te plaatsen in het windgebied. Het initiatief is afkomstig van een principeverzoek dat eind 2019 ingediend werd door Green Trust en Landgoed Keppel. Marlous Nooi, communicatiemanager bij Green Trust, vertelt dat het doel van het windmolenpark tweedelig is. “Aan de ene kant draagt het bij aan het behoud van het landgoed voor de omgeving, omdat een deel van de opbrengsten naar het landgoed gaat. Aan de andere kant versnelt het windpark de overgang naar duurzame energie.”

Het college van gemeente Doetinchem heeft gezegd dat dit plan verder uitgewerkt mag worden. Daarom is er een klankbordgroep van 25 mensen samengesteld, die advies geeft aan de initiatiefnemers en gemeente. Volgens Nooi kan de gemeente daarnaast zelf extra eisen stellen. “Na een positief besluit over het principeverzoek worden aanvullende onderzoeken gedaan om te kijken of en hoe het project in de omgeving past”, vertelt ze. “Hierna is de gemeente verantwoordelijk voor het vaststellen van het bestemmingsplan.”

Volgens de projectleider duurzaamheid van gemeente Doetinchem zal de bouw komende jaren nog niet beginnen. Ook benadrukt hij dat er nog niets vaststaat: “In het principeverzoek gaat het over vier of vijf windmolens van 230 meter. Of dit haalbaar is, moet nog beoordeeld worden. Het zijn allemaal gespreksonderwerpen.”

  • Impressie van de Oude IJssel, het gebied waar de beoogde windmolens zouden komen.
  • Weiland waar de windmolens eventueel komen.
  • Vogel bij de Oude IJssel.
  • Bomen in de buurt van de eventuele windmolens.
  • Weiland waar de windmolens eventueel komen.
  • Weiland waar de windmolens eventueel komen.

De eventuele komst van windmolens bij de Oude IJssel, hoe zit dat precies? Het tijdspad uitgelegd:

Bewoners van De Huet, de Doetinchemse wijk nabij het beoogde windpark, verschillen van mening over de turbines.

In de audioreportage gaat het over de grootte van de windmolens. Hoe groot worden deze?

Een hard tegengeluid dat klinkt is afkomstig van actiegroep Tegenwind Oude IJssel, die eind 2020 werd opgericht. De leden zijn zowel afkomstig uit de dorpen Hummelo (gemeente Bronckhorst), Langerak (gemeente Doetinchem) als uit de Doetinchemse buurt De Huet. Teun van Veldhuizen is lid en woordvoerder van de groep.

Spandoek van Tegenwind Oude IJssel. Beau Woerts

“Tegenwind bestaat uit zo’n twintig tot dertig buurtbewoners”, vertelt Van Veldhuizen. “Het windpark heeft grote impact op de omgeving. We maken ons vooral zorgen over geluidsoverlast, gezondheidsklachten en slagschaduwen.” Daarom probeert de actiegroep de plannen van de gemeente tegen te gaan. “We proberen te voorkomen dat er besluiten worden genomen over de bouw van het windpark voor het onderzoek naar de gezondheidsklachten bekend is. De petitie die we vorig jaar inleverden bij de gemeente zorgde ervoor dat de gemeenteraad dit onderzoek inderdaad af wil wachten.”

Duurzame energie

Om de klimaatdoelen uit het RES-rapport te behalen, moet ook Doetinchem groenere energie gaan opwekken. Ook initiatiefnemer Green Trust benadrukt het belang van duurzame energieopwekking. Van Veldhuizen geeft aan dat hij dit begrijpt. “Maar de gemeente moet beter kijken wat geschikte gebieden zijn om windturbines te plaatsen op grotere afstand van woningen.” Het besluit van de wethouder voor de locatie noemt Van Veldhuizen ‘een politiek spel’, omdat de wethouder ook aangesloten is bij RES (De wethouder duurzaamheid is Frans Langeveld, tevens bestuurlijk trekker bij RES red.).

Van Veldhuizen wil dat de windturbines op zee of in polders worden geplaatst, omdat Doetinchem weinig buitenruimte heeft. Dit klinkt als een not-in-my-backyardstandpunt, geeft hij toe. “Maar zulke grote turbines moeten nooit bij wijken gebouwd worden.” Hij is bang voor geluidsoverlast in de aangrenzende wijken. “Er zijn geluidsnormen voor windmolens in Nederland, maar wij vinden deze niet genoeg onderzocht en onderbouwd. We zijn bang dat de grenswaarden de mensen in de omgeving niet goed genoeg beschermen.”

Als alternatief voor groene stroom noemt Van Veldhuizen zonne-energie, wat er volgens hem nog te weinig is in gemeente Doetinchem. “Vooral op de bedrijventerreinen zie je weinig zonnepanelen. Hier zit volgens mij een grote kans.”

Politiek

“We zijn al best lang met verschillende politieke partijen in gesprek”, vertelt Van Veldhuizen. “Zij luisteren naar ons, hoewel de standpunten verschillend zijn. Ik vind dat de gemeente niet goed kijkt naar de plek van het windpark. Wij als Tegenwind willen de gemeente erop wijzen dat ze verantwoordelijk zijn voor het beschermen van burgers.”

Naast actiegroep Tegenwind heeft ook de klankbordgroep gesprekken met de gemeente, waar omwonenden aan mogen deelnemen. Van Veldhuizen is ook lid van de groep. Hij vindt het belangrijk om in gesprek te gaan. Dit blijft hij ook doen, zowel met Tegenwind als met de klankbordgroep. “Begin volgend jaar wordt er een nieuw verzoek ingediend, dat beoordeeld wordt door de gemeente. Tot die tijd blijven we praten over wat er speelt en hopen we dat er geen definitieve besluiten worden genomen over het windpark.”

Politieke partijen spelen een belangrijke rol in de eventuele komst van de windmolens. Wij spraken een aantal politici in het Doetinchemse gemeentehuis.

De grootste partij van Doetinchem is het CDA. Helaas wilde niemand van de partij ons op beeld te woord staan. Wel kregen we de volgende reactie van lijsttrekker Jeroen Berends:

Wat het CDA betreft wachten we de uitkomsten van het landelijk onderzoek door het RIVM af. Mochten er windmolens komen dan is het aan de Oude IJssel, aangezien dat het zoekgebied is voor Doetinchem. Dat wil nog niet zeggen dat ze er komen. Er loopt een landelijk onderzoek van het RIVM over eventuele geluidsoverlast en gezondheidsschade. Dat onderzoek wachten we af en dan kijken we verder.”

In de kieswijzer van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 geeft het CDA echter aan tegen de windturbines te zijn tot verschijning van de onderzoeksresultaten.

Onderzoek RIVM

Politici, bewoners van de Huet en Teun van Veldhuizen praten over gezondheidsklachten door windmolens. In hoeverre is hier sprake van? Tot nu toe maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat windmolens inderdaad geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Voor het ontstaan van slaapproblemen is geen eenduidig bewijs. Dit geldt ook voor ziekten als stofwisselingsstoornissen en hart- en vaatziekten. Er loopt nu een landelijk onderzoek naar deze eventuele gevolgen, dat waarschijnlijk later dit jaar gepubliceerd wordt.