Het is Data Privacy Week. Een week waarin aandacht wordt gevraagd voor het bewust omgaan met privacygevoelig materiaal. Volgens Ria Luitjes, woordvoerder van de campagne, zouden veel particulieren onzorgvuldig omgaan met privacygevoelige data. En dat leidt tot schrijnende verhalen.

Door: Bauke Haanstra en Lisa Schuurmans

Particulieren zouden onzorgvuldig omgaan met privacygevoelig materiaal. “Dossiers met persoonsgegevens belanden bij het oud papier en laptops verdwijnen bij het restafval.” Criminelen azen op die privacygevoelige informatie. Hierdoor raakte het echtpaar Berend en Wietske heel veel geld kwijt. Voor zij aan bod komen, is het goed te weten welke tactieken de oplichters gebruiken.

Lisa Schuurmans

“Een naam of adres op een brief, maar ook een filmpje kan privacygevoelig materiaal bevatten. Iets wat we printen of opslaan is altijd interessant voor een ander. We staan daar niet genoeg bij stil. Men denkt dat die informatie niet interessant is, maar daar gaat het fout.”

“Veel bedrijven gaan al bewust om met data door bijvoorbeeld afgesloten containers te faciliteren, maar particulieren weten over het algemeen niet wat ze met hun data moeten doen.” Om die reden is de Data Privacy Week in het leven geroepen. Deze wordt georganiseerd vanuit de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) en het keurmerk Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+). Volgens de federatie zouden we, helemaal met het thuiswerken van de afgelopen twee jaar, beter om moeten gaan met onze data. “We hopen dat er door deze campagne meer bewustwording ontstaat.”

Phishing
Veel pogingen tot oplichting beginnen met valse e-mails, phishing genoemd. Criminelen proberen dan via e-mails toe te slaan door onschuldigen naar valse websites te lokken, waar ze hen van geld of gegevens beroven. Om phishing mails te onderscheppen, kun je jezelf volgens de Fraudehelpdesk de volgende vragen stellen om te beoordelen of een mail valide of vals is.

Lisa Schuurmans

Spoofing gaat nog een stapje verder: daarbij neemt de crimineel een andere identiteit aan die voor het slachtoffer vertrouwd is, bijvoorbeeld bankmedewerkers. Verslaggever Bauke Haanstra sprak met twee gedupeerden. Zij werden in de zomer van 2021 voor 10.000 euro opgelicht. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Bij het meldloket kun je een melding maken van een datalek. Sinds 2016 publiceren zij ieder jaar een totaaloverzicht van de gemelde datalekken. In onderstaand grafiek is de toename van het aantal datalekmeldingen van de afgelopen vier jaar te zien.

De meest recente cijfers dateren uit 2020. Na een flinke stijging tot 2019, neemt het aantal gemelde datalekken in 2020 weer wat af. Deze daling komt vooral omdat incassobureaus minder datalekken hebben gemeld, rapporteert de AP. Doordat zij hun werkwijze hebben aangepast, zijn er veel minder betalingsherinneringen bij verkeerde ontvangers terechtgekomen.


W4chtw0ord!

Doordat je je gegevens niet goed beschermd met een sterk wachtwoord, liggen je persoonlijke gegevens zo op straat. Datacommunicatiespecialist Mark Karsch legt uit hoe je dit voorkomt.

Test je kennis!

Door de shredder
Mocht je nu nog een oude laptop hebben, dan kun je deze vandaag nog kosteloos inleveren bij één van de CA+ inleverpunten. Deze gecertificeerde bedrijven beschikken over gescreend personeel, afgesloten containers en vrachtwagens waar de data mee vervoerd wordt, tot ze in een gesloten ruimte worden vernietigd. “Daar wordt het toestel volledig gedemonteerd en de verschillende vrijgekomen materialen worden vervolgens versnipperd. De versnipperde materialen worden tot wel 93% nuttig hergebruikt,” aldus Luitjes. Hoe het versnipperen in zijn werk gaat, zie je in onderstaand filmpje.