foto: ANP/Koen Suyk

Het aantal internationale studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten is dit studiejaar met 12 procent toegenomen, meldt de organisatie Nuffic. Het toenemende aantal studenten kan ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit achteruitgaat. Studentenvakbond LSVb denkt dat universiteiten zelf meer aan dit probleem kunnen doen.  

Volgens Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke studentenvakbond LSVb, hebben studenten last van het groeiende aantal medescholieren. “Hoe meer studenten erbij komen, hoe verder de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat, want onderwijsinstellingen kunnen niet het juiste onderwijs bieden.” 

De oplossing ligt volgens Boahene met name bij de universiteiten en hogescholen zelf. “Onderwijsinstellingen moeten transparanter zijn over de problemen waar buitenlandse studenten mee te maken krijgen. Als deze studenten meer op de hoogte zijn van de problematiek rondom huisvesting en overvolle collegezalen, ga je al een deel van de toestroom tegen,” zegt de voorzitter van de LSVb.  

In totaal staan zo’n 115.000 studenten uit andere landen ingeschreven in het hoger onderwijs in Nederland. Bijna driekwart van deze studenten komt uit Europa, daar zit ook de meeste groei. Het grootste aandeel studenten komt uit Duitsland, daarna volgen Italië en Roemenië. De meeste groei ziet Nuffic bij studenten uit Polen: hun aantal nam in een jaar tijd met bijna de helft toe.  

Aanpassing van de wet  

Universiteiten van Nederland, het collectief van alle universiteiten van Nederland, ziet ook dat het toenemende aantal buitenlandse studenten voor problemen zorgt. Het collectief denkt alleen dat de oplossing bij de overheid ligt. “Sinds 2018 hebben we al een wetsvoorstel liggen die de stroom van buitenlandse studenten moet reguleren. Wij willen onder andere een aparte numerus fixus voor studenten van buitenaf,” vertelt Ruben Puylaert, woordvoerder van Universiteiten van Nederland. 

Of de gewenste wetswijzigingen er gaan komen is afwachten. Een deel van de wensen van de Universiteiten van Nederland zijn wel opgenomen in het regeerakkoord.