Sinds de schandalen van onder andere The Voice of Holland en Marc Overmars wordt er steeds vaker melding gemaakt van pesterijen en grensoverschrijdend gedrag, meldt de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Maar hoe zien we deze pesterijen terug in de sportwereld?

Op de Nationale dag tegen Pesten staat Nederland stil bij het pestgedrag op de werkvloer, scholen, maar ook op het sportveld. Sportpedagoog Tom Verhoek merkt dat het soms moeilijk te zien is of het om plagerij, fanatisme of echt pestgedrag gaat. “Het scheiden van die dingen is wat het lastig maakt die grens te stellen.” Bij selectieteams kan een speler zich aangevallen voelen door een concurrent. Maar bij recreatieve teams speelt het vaak ook in de kleedkamer of op school. 

Bespreken en begeleiden

Volgens Verhoek is het bespreekbaar maken een goede manier om de pesterijen te laten stoppen. “Meteen het gesprek aangaan wanneer er heftig gepest wordt. Bij de jeugd proberen we steeds een spiegel voor te houden en de vraag te stellen: hoe zou jij je daar bij voelen?” Als voetbal sportpedagoog gaat Verhoek mee het veld op om te dienen als twee extra ogen. “Sportpedagogen zijn bij voorbesprekingen, rust besprekingen en trainingen. En zeker bij recreatieve teams waar gewoon een ouder training staat te geven. Zij hebben niet altijd de pedagogische skills om dingetjes op te pakken. Ook daar is ondersteuning dan belangrijk.” 

Durf te melden

Lenie Heijboer, vertrouwenspersoon van de Nederlandse Judobond, merkt net als Tom Verhoek dat er meer vraag is naar vertrouwenspersonen. Beide geven ze de incidenten van Marc Overmars en The Voice als oorzaak. “Mensen durven nu toch sneller melding te maken en dat merk ik ook binnen de sportwereld”, aldus Heijboer. Plaatselijke voetbalclubs zijn ook wakker geschud volgens Verhoek. “Er zijn echt wel een aantal bestuursleden die bij zichzelf dachten:‘oh wij hebben dit ook nog niet goed geregeld. laten we dat gelijk oppakken.’”

Dag tegen Pesten

19 april is de Nationale Dag tegen Pesten. Een dag waarop allerlei campagnes naar buiten komen om pesten te voorkomen. Maar de effectiviteit van zo’n dag blijft twijfelachtig voor Verhoek. “Als je denk dat je hier echt iets effectiefs van wil maken moeten sportverenigingen en schoolverenigingen hier structureel aandacht aan besteden.”