De tenten van het asielzoekerscentrum in Ter Apel moeten plots worden afgebouwd. “Dit werd deze vrijdag 15 april bekendgemaakt”, vertelt Charlotte Hees, woordvoerster Ministerie van Justitie en Veiligheid. Afgelopen nacht werd er voor de laatste keer geslapen in de paviljoens.

“Helaas kan ik op dit moment nog geen antwoorden geven op de vragen rondom het asielzoekerscentrum”, zegt Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het COA geeft aan zo snel mogelijk met een bericht naar buiten te komen om meer duidelijkheid te scheppen.

Té veel asielzoekers
Het gaat om de tenten bij het asielzoekerscentrum in provincie Groningen “waarin op het moment zo’n vijfhonderd mensen verblijven”, aldus Hees. In totaal is er ruimte voor tweeduizend mensen in Ter Apel. “Door de paviljoens lag dit aantal de laatste tijd steeds boven deze grens. Vandaar dat er in overleg met de gemeente en COA is afgesproken om de tenten af te breken.”

‘Zorgelijke situatie’
De maatregel kwam redelijk uit de lucht vallen, zo gaf een persvoorlichter van Veiligheidsregio Groningen aan dat het plan pas op vrijdag 15 april bekend werd gemaakt; drie nachten voordat iedereen weg moet zijn. Al snappen ze de keuze wel: “Er zitten té veel mensen in té kleine tenten. De tenten zijn oorspronkelijk opgezet voor het coronavirus, om meer ruimte te creëren. Niet voor noodopvang van asielzoekers.” Zelf gaf de organisatie eind maart al aan dat er sprake was van een “zorgelijke situatie”.

Op zoek naar plek
De tenten van het grootste asielzoekerscentrum van Nederland moeten ergens in de loop van deze week weg zijn, legt Hees uit. “Op het moment wordt er nog hard gezocht naar nieuwe plekken.” Waar de mensen precies worden opgevangen is nog niet duidelijk.