Voor het eerst in Nederland is het vandaag de Dag van de Fietshelm. Op initiatief van de Hersenstichting is er vandaag extra aandacht voor het belang van de fietshelm. Maar de mening over het beschermingsmiddel blijft verdeeld in Nederland. “Deze dag betekent voor ons aandacht voor een oplossing waar wij geen voorstander van zijn”, aldus woordvoerder van de Fietsersbond Martijn van Es.
Julian Jansen, 20-04-2022

Hoofd- en hersenletsel
Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kwam afgelopen week naar voren dat het dragen van een fietshelm de verkeersveiligheid aanzienlijk kan verbeteren. Zo kan een fietshelm de kans op hoofd- en hersenletsel bij een ongeluk met zestig procent verminderen. Ook zal dit jaarlijks 85 verkeersdoden schelen.

“Het is voor een bepaalde leeftijd verstandig om een helm op te zetten op de fiets”, vertelt woordvoerder van het SWOV Patrick Rugebregt. “We zien in de cijfers namelijk dat het probleem vooral de eenzijdige ongevallen onder ouderen betreft.” Om deze reden sprak de directeur van het SWOV en tevens kabinetsadviseur Martin Damen zich eerder uit tegen het AD: “Vanaf hun 55e worden mensen slechter in hun balans, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dan moet je niet te lang wachten met het dragen van een helm op de fiets.”

Buitenlandse onderzoeken
Ondanks de cijfers staan niet alle partijen achter een helmplicht. De Fietsersbond vindt het verplicht dragen van een helm geen goed idee. “Wij vinden het belangrijk om met oplossingen te werken die ongevallen voorkomen in plaats van het symptoom van het ongeval verminderen”, legt woordvoerder van de Fietsersbond Martijn van Es uit.

Rugebregt van het SWOV begrijpt het standpunt van de Fietsersbond, maar vindt dat zij zich teveel baseren op buitenlandse onderzoeken. “Het probleem is dat wij een andere fietscultuur hebben, dan in andere landen (Denemarken, Zweden, Red.). Wij gaan met de fiets naar school, werk, vrienden; voor deze korte ritten doe je niet snel een helm op”,  verklaart Patrick.

Minder fietsen
Uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van o.a. de Fietsersbond, is gebleken dat zestig procent denkt minder te gaan fietsen op het moment dat zij een fietshelm moeten dragen. Volgens de Fietsersbond is dit de reden om niet mee te gaan in het standpunt van het SWOV. “Als mensen niet meer gaan fietsen ontstaat meer gezondheidsschade ten opzichte van mensen die fietsen zonder helm en een ongeluk krijgen”,  zo licht Van Es toe.

De fietsorganisaties staan qua standpunt tegenover elkaar, maar uiteindelijk hebben ze beide het doel om het verkeer veiliger te maken. “Wij vinden een verplichting van de fietshelm een verstandige beslissing, maar de keuze om dat te verplichten ligt bij de overheid en niet bij ons”, eindigt Rugebregt stellig.

Op 20 april 2022 behandeld de Tweede Kamer de kwestie in het commissiedebat Verkeersveiligheid, maar hier zijn vooralsnog geen drastische besluiten uit voortgekomen.

Op Instagram deelde de Hersenstichting het volgende bericht: