Sparta Rotterdam heeft de pedagogische afdeling van de jeugdopleiding opgedoekt. Dat vertelt Tim Hanstede, medewerker communicatie bij Sparta. Volgens Tessa Blom is kinderpsycholoog en projectleider van Sportpedagoog, is dat kwalijk, aangezien de druk voor kinderen binnen Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) erg hoog kan zijn: “Je bent een kind goede begeleiding verplicht.”

Sportpedagoog is een organisatie die samen met de club kijkt hoe het pedagogisch klimaat verbeterd kan worden.

Volgens Hanstede heeft het opdoeken van de pedagogische afdeling organisatorische redenen: “Dit werd vanuit hogerhand bepaald, er waren andere belangen dan geld in pedagogiek steken.” Het afschaffen ging dus vooral om geld, toch wil de communicatiemedewerker het geen bezuiniging noemen.

Begeleiding

Hanstede vertelt dat veel van de trainers goed met kinderen om kunnen gaan. Deze trainers voeren gesprekken met de kinderen en hun ouders. Dit doen ze om de ouders te helpen bij hoe ze hun kinderen het beste kunnen ondersteunen en om de druk op de kinderen te verlichten. Volgens Tessa Blom is dit geen handige aanpak: “Het is gevaarlijk om het alleen vanuit topsport te bekijken, dan vergeet je de menselijke, pedagogische kant.”

Volgens Hanstede is er wel een toeziend oog dat de trainers controleert in het begeleiden: “Ons hoofd jeugdopleiding Jeroen Rijsdijk heeft een onderwijsachtergrond als docent. Hij weet heel goed wat er van trainers gevraagd wordt.” Hanstede vertelt ook dat veel van de trainers een onderwijsachtergrond hebben. 

Het is niet duidelijk of Sparta trainers selecteert op een pedagogische achtergrond. Hanstede stelt eerst dat dit wel zo is, maar kan geen antwoord geven op de vraag hoe die selectie eruit ziet. Wanneer de vraag hem opnieuw gesteld wordt antwoordt Hanstede: “Nee, het is een mooie bijkomstigheid als dit zo is, maar er wordt niet specifiek op geselecteerd.”

Belang

Tessa Blom vindt dat een pedagogische kant binnen een jeugdopleiding van groot belang is. “De club weet zelf ook dat een klein aantal kinderen de professionele sport haalt,” aldus Blom. Ze vertelt dat vooral de teleurstelling erg groot kan zijn binnen de jeugdopleiding: “Ik ken jongens die nu depressief zijn omdat ze het niet hebben gehaald, heel hun droom ligt in duigen.” Volgens Blom kun je dit voorkomen door de kinderen de realiteit te vertellen. Zo gaan de kinderen er niet vanuit dat ze slagen binnen het professionele voetbal.

content