Het einde is inzicht voor de eindexamenleerlingen, want over een paar weken starten de examens. Na twee jaar gaan de examens dit jaar weer door, maar helemaal zoals vroeger is het nog niet. Door de achterstanden die zijn opgelopen zijn de regels rondom het examen versoepeld. De leerlingen mogen de examens verspreiden over twee periodes; hebben een extra herkansing en mogen aan het einde een cijfer niet mee laten tellen.