Tilburg krijgt twee extra coffeeshops. Uit eerder onderzoek bleek dat hier in Tilburg een grote vraag naar is. Burgemeester Theo Weterings heeft nu besloten dat er ruimte is voor twee extra shops. De meningen van buurtbewoners zijn erover verdeeld: leidt dit tot de decriminalisering van wiet of brengt het juist meer problemen met zich mee?

Productie door Emma van Kampen en Lisa Schuurmans

Uit eerder onderzoek genaamd ‘shops in zicht’ bleek dat de Tilburgse coffeeshops destijds aan de regionale vraag naar cannabisproducten konden voldoen. Breuer & Interval, het onderzoeks- en adviesbureau wat het onderzoek uitvoerde, concludeerde dat er in 2019 veel vraag was naar de coffeeshops. Het Tilburgse gemiddelde ligt met zo’n 250.000 bezoekers per jaar per coffeeshop hoger dan het gemiddelde voor de zuidelijke provincies van zo rond de 210.000 per jaar per coffeeshop. “Gezien die bezoekersaantallen is er nog ruimte voor twee shops in de stad,” geeft Irma Galama aan, Bestuursadviseur communicatie van burgemeester Weterings. Daarmee komt het totale aantal neer op dertien coffeeshops.

Er zijn verschillende landelijke regels waar coffeeshops zich aan moeten houden als ze zich ergens willen vestigen. Kwetsbare voorzieningen als scholen zijn bijvoorbeeld uitgesloten. “Wij hebben daaraan toegevoegd dat we de extra twee coffeeshops niet binnen de ringbanen willen, niet op het industrieterrein en ook niet in het buitengebied,” aldus Galama. Op de volgende kaart is te zien dat de huidige coffeeshops al binnen de ringbanen zijn gevestigd; dit is in het rode gebied. “In het centrum is de markt al verzadigd, buiten de ring om hebben we genoeg ruimte.”

(Toekomstige) coffeeshops in Tilburg door Lisa Schuurmans

Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN), de landelijke vereniging voor coffeeshops en andere cannabisondernemingen, is blij met deze ontwikkeling. “Al elf? Je kunt beter mààr elf zeggen,” begint woordvoerder Hein Schafrat. “Doordat er meer coffeeshops bijkomen, wordt de afstand voor de consumenten kleiner, zijn de shops beter verspreid over de stad en neemt de variëteit in cannabissoorten toe.” Hij vergelijkt de shops met het aantal alcoholhoudende verkooppunten. In 2020 bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een rapport uit met daarin het totale aantal verkooppunten van alcoholhoudende dranken. Dat kwam uit op 43.200 bij zowel horeca als detailhandel. “In Nederland hebben we slechts 564 coffeeshops. De overheid zou cannabisgebruikers moeten faciliteren.”

Hoe de Tilburgse coffeeshops en branchevereniging De Achterdeur er zelf in staan, is vooralsnog onduidelijk: zij geven geen reactie.

Complete waanzin
De coffeeshops kunnen mogelijke overlast voor buurtbewoners met zich meebrengen. Hoe zij hier in staan, hoor je in het audiofragment hieronder.

De gemeente laat weten dat zowel uitbreidingen als nieuwe coffeeshops zich mogen vestigen. Mensen die geïnteresseerd zijn om een coffeeshop te starten in de gemeente, kunnen zich nu aanmelden bij gemeente Tilburg. 

PollMaker